Rudy2's Multilingual Blog

Just another WordPress.com weblog

il.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΣΙΠΑΚΙΑ και… ΤΣΕΠΩΜΑΤΑ!

leave a comment »

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Ηλεκτρονική παρακολούθηση, Κάρτα του Πολίτη, τσιπάκια και… τσεπώματα!

  • Σύστημα Αναγνώρισης Πολιτών από το 2012 – Έρχεται ολοταχώς και το τσιπάκι…
  • Μεγάλες μπίζνες με δισεκατομμύρια ευρώ γύρω από λογισμικά που οδηγούν στο περιβάλλον Παπανδρέου…

Παρακολούθηση – έλεγχος εισερχομένων – εξερχομένων από την χώρα πολιτών και αλλοδαπών

Ο  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9.108.910 ευρώ και  χρηματοδοτείται από τα σχετικά προγράμματα ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους.
Το  γεγονός ότι η ζωή μας βρίσκεται σε φάση …διαρκούς ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης έχει πλέον καταστεί αδιαμφισβήτητο. Ωστόσο, η κυβερνητική  πλευρά, οποιασδήποτε απόχρωσης και ιδεολογικής επίφασης, δεν παύει να  μας αιφνιδιάζει και συνάμα να μας εκπλήσσει, καθώς εξελίσσει ολοένα  περισσότερο τις «μηχανές αναζήτησης» κι εντοπισμού του πολίτη.
Στο  πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται κι επίκειται η ένταξη στην αυξανόμενη  οικογένεια του Μεγάλου Αδελφού ακόμα ενός διαστημικού σούπερ Hi Tech  τεχνολογίας όπλου, το οποίο στην επιστημονική συντεχνιακή γλώσσα  αποκαλείται Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης κι Αναγνώρισης  Πολιτών (e-ΤΑΠ).
Θα  πρόκειται για ένα αναγνώστη ταυτοτήτων, πανελλαδικής φυσικά εμβέλειας,  που προορίζεται να εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία εισόδου- εξόδου της  χώρας, του διαβατηριακού ελέγχου, στη διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών  και στις περιφερειακές της υπηρεσίες, στις διευθύνσεις Αλλοδαπών και  στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις.
Όπως  διαβάζουμε στο σχετικό Project, «στόχος είναι η ταυτοποίηση κι  επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων για την ανάπτυξη μιας νέας σειράς  υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη βελτιστοποίηση της  δραστηριότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συνεργαζόμενων  εθνικών και διεθνών οργανισμών στοχεύοντας στη διευκόλυνση της ελεύθερης  κι απρόσκοπτης εισόδου, παραμονής και διακίνησης εντός κι εκτός Ελλάδος  και την επιτάχυνση των διαδικασιών δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης και την  εξερεύνηση εγκληματιών, πάντα σε συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες  και λειτουργίες για την καταπολέμηση του εγκλήματος».
Σύμφωνα  με πληροφορίες, το ολοκληρωμένο σύστημα θα διασυνδεθεί με το Police On  Line, με το εθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και το  κυριότερο, με Interpol, την Eurodac, τα κεντρικά συστήματα- βάσεις  δεδομένων της αστυνομίας, το Sirene και βεβαίως με το Europol.
Ο  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9.108.910 ευρώ και  χρηματοδοτείται από τα σχετικά προγράμματα ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους.  Η σύμβαση της προμήθειας του αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο της  ερχόμενης χρονιάς.

Η Κάρτα του Πολίτη και το περίφημο τσιπάκι

Γέροντας Παΐσιος:”Θα σας δίνουν κάρτες για να σας συνηθίσουν μ’ αυτές. Κι όταν κάποτε  όλα τα συγκεντρώσουν σε μια κάρτα (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα  οδήγησης κ.λ.π.) αυτό θα είναι το σφράγισμα, να μην το πάρετε”.

Ο  μεγάλος γέροντας της σύγχρονης Ορθοδοξίας ήταν σαφέστατος και  περιεκτικότατος σε αυτά που είπε 20 περίπου χρόνια πριν!!! Και είναι  γεγονός πως σήμερα η “κυβέρνηση” σκαρφίζεται διάφορες κάρτες (μέχρι και  κάρτες που θα χρησιμοποιούν τα παιδιά), με μεμονωμένες χρήσεις. Όλες  αυτές θα περιέχουν δεδομένα του ιδιοκτήτη τους και έχει ήδη καταστεί  σαφές πως πρόκειται να “συγχωνευθούν” σε μία γενικής χρήσης κάρτα, την  “Κάρτα του Πολίτη”.
Η  συγκέντρωση πληροφοριών γίνεται σε ειδική ενσωματωμένη κάρτα μνήμης που  έχει τη δυνατότητα να διατηρεί πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών (εκτός από  κείμενο και φωτογραφίες). Υπάρχουν ήδη περιστατικά εξαναγκασμού πολιτών  στο να αποδεχθούν την συγκεκριμένη κάρτα. Στην Αστυνομία μάλιστα, έχουν  υπάρξει και απολύσεις αστυνομικών που δεν δέχθηκαν να την παραλάβουν!  Άλλες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, αναφέρονται σε εκβιαστική  προσπάθεια που έγινε στους υπαλλήλους της Κρατικής Τηλεόρασης…
Τονίζονται  επίσης με έμφαση τα ωφέλη, πού θα φέρει η χρήση τήςκάρτας του  πολίτη:  Θα καταργήσει την γραφειοκρατία, καθώς σ᾽ αυ την θα  ενσωματωθούν ο ΑΦΜ,  ο ΑΜΚΑ, ο εκλογικός αριθμός, το διαβατήριο, το  δίπλωμα οδήγησης, η  κάρτα διέλευσης διοδίων, η κάρτα δημότη κ.ά. Όλες οι  υπηρεσίες του  Δημοσίου θα διασυνδέονται ηλεκτρονικά με την κάρτα του  πολίτη, οπότε ο  πολίτης εύκολα θα εξυπηρετείται παντού, ενώ παράλληλα θα  περιορισθεί η  φοροδιαφυγή, το έγκλημα και κάθε παρανομία.
Η  ασφάλεια των δεδομένων είναι ανύπαρκτη, αφού έχει ήδη υπάρξει “σπάσιμο”  αυτών των καρτών. Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο  (ακόμη και σε μορφή βίντεο) και αποτέλεσαν την αιτία να ακυρωθεί η χρήση  της συγκεκριμένης κάρτας σε αρκετές χώρες (π.χ. Αγγλία, Γερμανία κ.α.).  Μάλιστα, η διευθύντρια της NSA (υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας των ΗΠΑ)  δήλωσε ευθαρσώς πως δεν υπάρκει ΚΑΜΙΑ απολύτως ασφάλεια στα ηλεκτρονικά  συστήματα (και φυσικά στα παράγωγά τους).

Πολιτικές ευθύνες και… κομπίνες ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ;

Δεδομένης,  λοιπόν, της πιθανής (έως βέβαιης) κλοπής και χρήσης των προσωπικών  δεδομένων των ιδιοκτητών των καρτών, γιατί επιμένει η κυβέρνηση  Παπανδρέου στην Κάρτα του Πολίτη;
Πληροφορίες  του ιστολογίου αναφέρονται σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες είτε  έχουν αναλάβει το project για τον έλεγχο των εισερχομένων και  εξερχομένων από τη χώρα πολιτών είτε ενδιαφέρονται για να “κλείσουν” τη  δουλειά με την Κάρτα του Πολίτη.
Ένα  κοινό σημείο των κυρίαρχων εταιρειών – αναδόχων, είναι πως ανήκουν σε  αδέρφια, ενώ ο πατέρας τους είναι ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού  Γιώργου Παπανδρέου για το θέμα της Κάρτας του Πολίτη. Κι επειδή το  project της Κάρτας του Πολίτη είναι πολύ μεγάλο, γίνεται κατανοητό πως  δεν μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά για “έργο” ύψους περίπου 1,5  δισ. ευρώ!!!
Δεν  είναι στις προθέσεις μας να αναφέρουμε τις εμπλεκόμενες εταιρείες, ούτε  και το όνομα του ειδικού συμβούλου του πρωθυπουργού. Κι αυτό, επειδή  ευελπιστούμε πως θα υπάρξει τέλος στην όλη διαδικασία της Κάρτας του  Πολίτη, αφού η μηδενική ασφάλεια που υπάρχει παραβιάζει την ιδιωτικότητα  των προσωπικών δεδομένων των πιθανών ιδιοκτητών της. Δηλαδή,  παραβιάζονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, από οποιονδήποτε θα έχει  πρόσβαση σε ειδική τεχνολογία (λογισμικό) ή σε ειδικούς (hackers).

Written by rudy2

May 18, 2011 at 12:59

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: