Rudy2's Multilingual Blog

Just another WordPress.com weblog

VERICHIP.MOTOROLA είναι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που ΠΑΡΑΓΕΙ το ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ για την ΈΞΥΠΝΗ ΚΡΤΑ MONDEX.(ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ+IN ENGLISH)

leave a comment »

1) ENGLISH VERSION. 2) MOTOROLA είναι η επιχείρηση που παράγει το μικροτσίπ για την ΈΞΥΠΝΗ ΚΡΤΑ MONDEX.

MOTOROLA is the company producing the microchip for MONDEX SMARTCARD.
They developed several implants for humans using the ” Bio-chip “. A TRANSPONDER IS A SYSTEM OF STORAGE FOR READING INFORMATION IN MICROCHIPS. READING OCCURS IN WAVES LIKE A REMOTE CONTROL.
The “bio-chip” measures 7mm long and .075mm wide, as large as a grain of rice. It contains a transponder and a rechargeable Lithium battery. The battery is recharged by a thermocouple circuit that produces an electrical current with the fluctuation of body temperature.
More than 250 corporations and 20 countries are involved in the distribution of MONDEX to the world and many nations are “privileged” to use this system, among them: Great Britian, Canada, U.S.A., Australia, New Zealand, Israel, Hong Kong, China, Indonesia, Macau, Malaysia, Philipines, Singapore, Thailand, India, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador & Brazil.

There are other SMARTCARD systems being used through MONDEX, especially since MasterCard bought 51% share of the company.

Then ask yourself… in the end, what does that have to do with me?

They spent more than $1.5 Million Dollars in research just to discover the best place to insert the “bio-chip” into the human body.
They only found two satisfactory and efficient places – THE HEAD, underneath the scalp and the backside of the hand, specifically… THE RIGHT HAND!

One billion “bio-chips” are being produced by MONDEX a year. It has been in production for at least a year.
They discovered that if the chip would be in a card, they would encounter serious problems. The chip could be cut and information would be changed or falsified. The value could be manipulated, stolen or lost. After you receive the card, it will expire within one to two years.
In the end, real money will be insecure in the general market.

There is only one solution for this problem, embraced by MOTOROLA : implanting the “bio-chip” in the right hand or the head, where it cannot be removed. If it were removed by surgery, the small capsule would burst and the individual would be contaminated by the Lithium and the chemical in the microbacteria, so the Global Positioning System (GPS) would find out if it were removed, and would alert the authorities.

Please note that MONDEX means “Money on your hand.”
MON = MONetary. DEX = DEXter = Right-hand side.
“He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads,
and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.” Revelation 13:16,17
_________________________________________________

2) Please also read the following

http://www.snopes.com/politics/business/mondex.asp

http://www.davidicke.com/articles/microchipping-mainmenu-38/8995-mind-control-microchip-verichip-welcome-to-the-machines

__________________________________________________

3) Συνοπτική Περίληψη (Abstract) στα Ελληνικά

http://www.esoterica.gr/forums/topic.asp?topic_id=3639&archive=

MOTOROLA είναι η επιχείρηση που παράγει το μικροτσίπ για την ΈΞΥΠΝΗ ΚΡΤΑ MONDEX.
Ανέπτυξαν διάφορα μοσχεύματα για τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας το “βιο-τσιπ.”
Το “βιο-τσιπ” μετρά 7mm του μήκους και 075μμ ευρέως, τόσο μεγάλος όσο ένα σιτάρι του ρυζιού. Περιέχει έναν αναμεταδότη και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου. Η μπαταρία επαναφορτίζεται από ένα κύκλωμα θερμοηλεκτρικών ζευγών που παράγει ένα ηλεκτρικό ρεύμα με τη διακύμανση της θερμοκρασίας σωμάτων Ξόδεψαν περισσότερα από $1,5 εκατομμύριο δολάρια στην έρευνα για να ανακαλύψουν ακριβώς την καλύτερη θέση για να παρεμβάλουν το “βιο-τσιπ” στο ανθρώπινο σώμα. Βρήκαν μόνο δύο ικανοποιητικές και αποδοτικές θέσεις – το ΚΕΦΑΛΙ, κάτω από το κρανίο και την πίσω πλευρά του χεριού… συγκεκριμένα
Το ΣΩΣΤΟ ΧΈΡΙ Υπάρχει μόνο μια λύση για αυτό το πρόβλημα, που αγκαλιάζεται από MOTOROLA… εμφυτεύοντας το “βιο-τσιπ” στο δεξί χέρι ή το κεφάλι, όπου δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Εάν αφαιρείται από τη χειρουργική επέμβαση, η μικρή κάψα θα εκραγεί και το άτομο θα μολυνόταν από το λίθιο και τη χημική ουσία microbacteria, και το σφαιρικό τοποθετώντας σύστημα (ΠΣΤ) θα ανιχνεύσει εάν αφαιρέθηκε, και θα προειδοποιήσει τις αρχές. Η ειδοποίηση MONDEX σημαίνει “τα χρήματα σε ετοιμότητα σας.”
MON = MONetary
DEX = DEXter = δεξιά πλευρά

Προκαλεί όλοι, και μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί, ελεύθεροι και το σκλάβο, να λάβουν ένα σημάδι στο δεξί χέρι τους ή στα μέτωπά τους, 17 και εκείνο τον κανένα μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει εκτός από ένα που έχει το σημάδι ή το όνομα του κτήνους, ή τον αριθμό ονόματός του.
Αποκάλυψη 13:16, 17.

https://rudy2.wordpress.com/motorola-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b9/

_________________________________________________

Written by rudy2

November 4, 2010 at 09:05

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: