Rudy2's Multilingual Blog

Just another WordPress.com weblog

TARGETED people:The most targeted people / Las personas más elegidas como blanco (ESPAÑOL, DEUTSCH, FRANCAIS, ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

with 3 comments

MINDCONTROL

LAS PERSONAS MAS ELEGIDAS COMO BLANCO / Die Personen, die am häufigsten als Ziel gewählt werden / Les personnes les plus choisies comme cible / Τα πρόσωπα που επιλέγονται συχνότερα ως στόχοι

Señoras, Señores

Para acceder al ruego de algunos de ustedes, les envío los puntos esenciales de los documentos que han recibido.

Se trata de un grupo de criminales mafiosos del mundo entero (New World Order, entre otros) que tienen el poder de hacer detener arbitrariamente a ciudadanos inocentes o de internarlos bajo coacción en hospitales psiquiátricos. Hacen todo para que personas inocentes que han participado en manifestaciones o que critican a menudo ciertos sistemas sociopolíticos o religiosos pierdan su trabajo y su honor. Avasallan a la prensa tradicional.

Las personas más elegidas como blancos son principalmente, pero no exclusivamente, los activistas y los “denunciantes cívicos de ilegalidades” (” Whistleblowers ” en inglés). Luego vienen ciertos periodistas y editores, ciertos sindicalistas, los manifestantes violentos así como los manifestantes pacíficos que astornan el orden establecido. También podemos mencionar a los extranjeros o a las personas de origen extranjero o todas personas que, ante los ojos de estos criminales, molestan de una manera o otra (con su forma de pensar, su forma de ser y de actuar, su orientación sexual, etc…)

Gracias por su atención y por su apoyo.

Cordiales saludos

 ______________________________

Meine Damen und Herren,
Um auf die Bitte von einigen von Ihnen zu anworten, werde ich hier für Sie die wichtigsten Punkte der Dokumenten die Ihnen schon zugeschickt worden sind, zusammenfassen.
Es handelt sich um eine Gruppe krimineller Mafiosi aus der ganzen Welt (die man oft unter u.ä. dem Namen ‘New World Order’ bezeichnet) die die Macht hat, unschuldige Bürger willkürlich verhaften zu lassen oder sie unter Zwang in einer psychiatrischen Klinik einsperren zu lassen. Sie machen alles, damit unschuldige Leute die an Demonstrationen teilgenommen haben, oder die sonst öfters bestimmte politische Systeme kritisiert haben, ihre Arbeit und ihren guten Ruf verlieren, oder damit ihnen auf irgend eine andere Art das normale Leben unmöglich gemacht wird. 
Diese Gruppe von Kriminellen hat die Presse und die Medien völlig in ihrer Macht.
Die Menschen die sie am häufigsten zum Opfer wählen, gehören hauptsachlich- aber nicht ausschliesslich- zu den Aktivisten und zu den Leuten in unserer Gesellschaft die schwere Misstände melden (‘Whistleblowers’). Dann kommen bestimmten Journalisten und Verleger, bestimmte Geschäftler, gewalttätige und sogar friedliche Demonstranten, und irgenwelche sonstige Leute die die bestehende Gesellschaftsordnung verstören. Schliesslich können wir noch die Ausländer dazu zählen, oder Leute ausländischer Herkunft, sowie auch jede andere Art von Personen die diesen Kriminellen nich gefällt, und deren Anwesenheit von ihnen aus verschiedenen Gründen als störend empfunden wird (wegen ihrer Art zu denken, ihres Charakters, ihrer Sexualorientierung usw)
Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüssen.

_________________________________

Mesdames, Messieurs

Pour répondre à la demande de certains d’entre vous, je vous adresse les points essentiels des documents que vous avez reçus.

Il s’agit d’ un groupe de criminels mafieux du monde entier (New World Order, entre autres) qui ont le pouvoir de faire arrêter arbitrairement des citoyens innocents ou de les interner sous la contrainte en hôpital psychiatrique. Ils font tout pour que des personnes innocentes qui ont participé à des manifestations ou qui ont souvent critiqué certains systèmes sociopolitiques ou religieux perdent leur travail et leur honneur. Ils asservissent la presse . Les personnes le plus souvent choisies comme cibles sont principalement, mais non exclusivement, les activistes et les dénonciateurs d’illégalités ou “whistleblowers” en anglais. Puis viennent certains journalistes et éditeurs, certains syndicalistes, les manifestants violents et même les manifestants pacifiques qui bousculent l’ordre établi . Enfin, nous pouvons mentionner les étrangers ou les personnes d’origine étrangère et toutes personnes qui, aux yeux de ces criminels, gênent d’une manière ou d’une autre, par la manière de penser, la manière d’être, l’orientation sexuelle, etc. 

Merci de votre attention et de votre soutien.

Bien cordialement

________________________________________

Κυρίες, Κύριοι

Σας απευθύνω, όπως μου ζήτησαν ορισμένοι από εσάς, τα βασικά σημεία των εγγράφων που λάβατε.

Πρόκεται για μια ομάδα εγκληματιών μαφιόζων από ολόκληρο τον κόσμο (από τη Νέα Παγκόσμια Τάξη, μεταξύ άλλων) οι οποίοι μπορούν να επιτύχουν την αυθαίρετη σύλληψη αθώων πολιτών ή τον εγκλεισμό τους σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Κάνουν τα πάντα ώστε άτομα αθώα που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις ή που άσκησαν συχνά κριτική σε ορισμένα κοινωνικοπολιτικά ή θρησκευτικά συστήματα, να χάσουν την εργασία τους και την τιμή τους. Υποδουλώνουν τον τύπο.

Τα πρόσωπα που επιλέγονται συχνότερα ως στόχοι είναι κυρίως ακτιβιστές και άτομα που καταγγέλλουν ανομίες και κακώς κείμενα . Ονομάζονται ” whistleblowers” στα αγγλικά. Στη συνέχεια, υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι και εκδότες που έχουν επικρίνει έντονα το κοινωνικοπολιτικό ή το θρησκευτικό σύστημα, μερικoi ηγέτες συνδικάτων, διαδηλωτές βίαιοi, ακόμα και ειρηνικοi διαδηλωτές που αναταράζουν την καθεστηκυία τάξη.

Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε τους αλλοδαπούς και τους ανθρώπους ξένης καταγωγής που θεωρούνται ως ταραχοποιά στοιχεία , λόγω του τρόπου σκέψης τους, τισ συμπεριφοράs τους και του σεξουαλικού προσανατολισμού τους και ούτω καθεξής.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή και την υποστήριξή σας.

Με εκτίμηση.

Written by rudy2

September 29, 2009 at 21:05

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. j’exprime mon support a votre rapport et je pense que je suis moi aussi target des attaques psychotroniques a cause de mon support aux valeurs de liberte et de justice,pour le moment je n’ai pas des preuves mais seulement des idices.
  je souhaits a tous les victimes de controle mental de se soutenir mutuellement pour mieux resister
  xrissi dervissi-kampa

  ΧΡΥΣΗ ΔΕΡΒΙΣΗ

  May 27, 2010 at 17:56

  • Merci pour ce soutien, Xrissi!
   Na ise kala.
   Rudy

   rudy2

   June 26, 2010 at 15:29

 2. Mi nombre luis d. Rivera soy puertorrican y tambien estoy siendo saqueado por mas de 10 meses .los escucho todos los dias repitiendo todo lo que pienso hasta en la iglesia donde visito alguien que me diga que hacer,no puedo mas…

  danny200238271

  February 2, 2018 at 22:51


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: